Oprávnenia a certifikáty

Naša spoločnosť vlastní všetky potrebné oprávnenia. Základom spoľahlivého dodávateľa bezpečnostných systémov je tzv.  Licencia na výkon technickej služby vydávaná Krajskými riaditeľstvami policajného zboru SR. 

Okrem toho sa pravideľne zúčastňujeme školení u našich partnerov, aby sme Vám vždy vedeli dodať systémy v požadovanej kvalite.